DesignerToyotsugu Itoh

Teaching Staffs Exhibition, Nagoya Zokei University