PhotographerDouglas Stratton

Family - Afar Tribe Ethiopia